KRAP - Kognitiv, Resourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik

Den pædagogiske tilgang på Hjortholmskolen er baseret på KRAP. Et vigtigt element i KRAP er at sætte et positivt og anerkendende fokus på menneskers ressourcer.

Forkortelsen KRAP er et socialpædagogisk koncept, som indeholder det bedste af det, der virker.

Det understøtter den daglige undervisning, socialt som fagligt.

Peter Storgaard og Lene Metner har udviklet KRAP-konceptet.

På Hjortholmskolen tager vi udgangspunkt, at alle mennesker har resurser. Det er vores opgave som professionelle at identificere den enkelte elevs resurser og varetage elevens udvikling med udgangspunkt i disse.

De undervisningsmæssige tiltag og den pædagogiske indsats tager således udgangspunkt i disse ressourcer.

Vi retter således vores indsats mod det, der virker og får lettere øje på det, der lykkes.

Med udgangspunkt i barnets kompetencer har vi i dagligdagen fokus på det samspil, der foregår børnene imellem.

Som grundlag herfor sørger vi for at skabe kontaktmuligheder og tryghed i gruppen.

Vi sørger for at struktur, forudsigelighed og trygge rammer indgår som en naturlig del i barnets hverdag.

I en ” god tone” sætter vi ord på, det vi tænker og gør, ligesom vi med empati sætter grænser, der hvor det er nødvendigt.

Den pædagogiske tilgang på Hjortholmskolen er baseret på anerkendelse og rummelighed

Anerkendelse

For os betyder anerkendelse:

  1. Retten til at blive set og hørt.
  2. At blive set og hørt som den unikke person, man er.
  3. At blive taget alvorligt som menneske.

Personalet har en anerkende pædagogisk tilgang.

Det er vigtigt, at eleverne bliver taget alvorligt som mennesker, bliver mødt som ligeværdige og oplever at være ok, blot fordi, at de er dem selv.

Rummelighed

  1. Hos os er der plads til forskelligheder.
  2. Dét har vi fokus på, og vi leverer i den forbindelse en indsats i dagligdagen, hvor differentiering prioriteres højt.
  3. Alle forsøger at gøre deres bedste, og når den enkeltes bud ikke er godt nok, så har de professionelle en opgave med at forstå barnets udspil.

På Hjortholmskolen møder vi barnet der, hvor det er og respekterer hinandens forskelligheder.

Vi ser udfordringer i at arbejde ud fra den opfattelse, at et hvert barn er unikt.

Via kontakten og relationen til det enkelte barn sørger vi for, at der løbende sker en positiv udvikling.

I hverdagen er det vigtigt at have fokus på, hvad det enkelte barn indeholder og har mulighed for at udvikle.

På Hjortholmskolen er erfaringen, at der med udgangspunkt i barnets potentiale og interesser, sker positiv udvikling.

I arbejdet med eleverne fokuseres der på at skabe et miljø, hvori humor og engagement bliver naturlige elementer.

Vi mener, at godt humør, positiv kontakt og glade voksne er med til at skabe de bedste betingelser for tryghed, nærvær og udvikling.

Når Der på Hjortholmskolen ” trænes ” faglige og sociale færdigheder, har graden af struktur og guidning i træningen, stor betydning.

Senest opdateret 16-05-2024