Spring til indhold

A-afdelingen

Hjortholmskolen – A-afdelingen Skole og fritidstilbud til normaltbegavede børn med særlige behov inden for autisme, ADHD og beslægtede diagnoser.

Hjortholmskolen – A-afdelingen

Skole og fritidstilbud til normaltbegavede børn med særlige behov inden for autisme, ADHD og beslægtede diagnoser. 

Er barnet væsentligt udfordret i forhold til kontakt, kommunikation, forestillingsevne og leg, social og emotionel kompetence, hyperaktivitet, impulsivitet, opmærksomhedsforstyrrelser, så kan vi tilbyde et undervisnings-/fritidsmiljø fra 0-10.klassetrin.

A-afdelingen:

  • Tager udgangspunkt i KRAP og TEACCH,
  • Fører til Folkeskolens afsluttende prøver i alle fag.
  • Har erfaring og succes med at skabe positive relationer og venskaber.
  • Arbejder i små tværfaglige team med individuelt tilrettelagt undervisning.
  • Tilbyder et lille, anerkendende, trygt miljø med fokus på det hele menneske.
  • Anvender f.eks. Marte Meo, sociale historier og lignende.
  • Arbejder kognitivt, relationsbåret og ressourcefokuseret, så den enkelte rustes til at komme videre med uddannelse og livet


Feedback

Sidst opdateret

24.11.2021

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen