Spring til indhold

A-Huset

Hjortholmskolen – A-afdelingen Skole og fritidstilbud til normaltbegavede børn med særlige behov inden for autisme, ADHD og beslægtede diagnoser.

Hjortholmskolen - A-huset

Skole og fritidstilbud til psykisk udviklingshæmmede børn inden for autisme, ADHD og beslægtede diagnoser. Er barnet udfordret inden for ovenstående felt, så tilbyder vi et skole- og fritidstilbud hvor:

  • Undervisningsbegrebet er bredt
  • Der arbejdes med barnet i respekt for autismens kultur, særlige interesseområder, særpræg
  • Der er fokus på barnets ressourcer
  • Pædagogikken /undervisningen bygger på individualisering, involvering, struktur, forudsigelighed, relationer og tryghed.
  • Der i den daglige kommunikation anvendes tegn til tale, PECS, Marte Meo, sociale historier, billedkommunikationsredskaber osv.
  • Der tages udgangspunkt i TEACCH og KRAP


Feedback

Sidst opdateret

24.11.2021

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen