Nye elever

Visitering til Hjortholmskolen gøres forskelligt fra kommune til kommune. Nogle kommuner har et fælles visitationsudvalg, nogle visiterer via Pædagogisk, Psykologisk rådgivning (PPR) og andre fra barnets distriktsskole.

På Hjortholmskolen modtager vi papirer/sagsakter fra henvisende myndighed.

Disse akter læser vi igennem og besøger derefter barnet i daginstitution, skole eller hjemme for at vurdere, om barnet er i skolens målgruppe. Hvis dette er tilfældet klasseplaceres barnet/den unge ud fra tanker om socialt samspil, alder, sproglig og faglig udvikling.

Barnet/den unge indskrives for et år ad gangen.

Senest opdateret 16-05-2024