Om Hjortholmskolen

Hjortholmskolen består af 2 separate skole- og fritidstilbud; A-afdelingen og A-huset.

Hjortholmskolen – A-afdelingen

Skole og fritidstilbud til normaltbegavede børn med særlige behov inden for autisme, ADHD og beslægtede diagnoser. 

Er barnet væsentligt udfordret i forhold til kontakt, kommunikation, forestillingsevne og leg, social og emotionel kompetence, hyperaktivitet, impulsivitet, opmærksomhedsforstyrrelser, så kan vi tilbyde et undervisnings-/fritidsmiljø fra 0-10. klassetrin.

A-afdelingen:

 • Tager udgangspunkt i KRAP og TEACCH,
 • Fører til Folkeskolens afsluttende prøver i alle fag.
 • Har erfaring og succes med at skabe positive relationer og venskaber.
 • Arbejder i små tværfaglige team med individuelt tilrettelagt undervisning.
 • Tilbyder et lille, anerkendende, trygt miljø med fokus på det hele menneske.
 • Anvender f.eks. Marte Meo, sociale historier og lignende.
 • Arbejder kognitivt, relationsbåren og ressourcefokuseret, så den enkelte rustes til at komme videre med uddannelse og livet

Hjortholmskolen - A-huset

Skole og fritidstilbud til psykisk udviklingshæmmede børn inden for autisme, ADHD og beslægtede diagnoser. Er barnet udfordret inden for ovenstående felt, så tilbyder vi et skole- og fritidstilbud hvor:

 • Undervisningsbegrebet er bredt
 • Der arbejdes med barnet i respekt for autismens kultur, særlige interesseområder, særpræg
 • Der er fokus på barnets ressourcer
 • Pædagogikken /undervisningen bygger på individualisering, involvering, struktur, forudsigelighed, relationer og tryghed.
 • Der i den daglige kommunikation anvendes tegn til tale, PECS, Marte Meo, sociale historier, billedkommunikationsredskaber osv.
 • Der tages udgangspunkt i TEACCH og KRAP
Senest opdateret 16-05-2024