Spring til indhold

Praktiske informationer

Praktiske og nyttige informationer vedr. medicin. seksualpolitik mm. på Hjortholmskolen

Medicinhåndtering

En del af Hjortholmskolen elever har dagligt eller akut behov for medicin. Børnespecialcenteret har udarbejdet retningslinjer for medicinhåndtering.

Seksualpolitik

Børnespecialcenteret råder over en uddannet seksualvejleder, der har arbejdet i centeret i flere år. Vejlederen har dermed et stort kendskab til børnegruppen.

Magtanvendelse

Magtanvendelser skal være sidste udvej, når elever i deres adfærd er til fare for sig selv eller andre.

Forebyggelse af vold

Alle medarbejdere i Børnespecialcenteret skal kunne føle sig trygge i deres arbejde uanset, hvilken gruppe de arbejder i. Elevernes vold (tilsigtet eller utilsigtet) mod personalet opfattes derfor som uacceptabel adfærd.


Feedback

Sidst opdateret

03.02.2022

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen