Skolebestyrelsen i Børnespecialcentret

Hjortholmskolens skolebestyrelse er en fælles bestyrelse for de to skoler i Børnespecialcenteret, Hjortholmskolen og Ladegårdsskolen.

Skolebestyrelsen er en fælles bestyrelse for de 2 skoler i Børnespecialcenteret, Hjortholmskolen og Ladegårdsskolen.

Bestyrelsen består af op til 7 forældrerepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter. Endvidere deltager også en repræsentant fra LEV og og ADHD foreningen.

Til bestyrelsesmøderne deltager desuden en ledelsesrepræsentant samt centerlederen.

Skolebestyrelsens arbejde består blandt andet i at føre tilsyn med undervisningen, at lave principper for skolernes virke og at have en god dialog med de politiske beslutningstagere ved f.eks at udfærdige høringssvar.

Bestyrelsen har 6-8 årlige møder. 

Man kan altid kontakte en forældrerepræsentant eller ledelsen, hvis man har emner eller spørgsmål, som ønskes behandlet i skolebestyrelsen.

Senest opdateret 16-05-2024