Spring til indhold

Forebyggelse af vold

Alle medarbejdere i Børnespecialcenteret skal kunne føle sig trygge i deres arbejde uanset, hvilken gruppe de arbejder i. Elevernes vold (tilsigtet eller utilsigtet) mod personalet opfattes derfor som uacceptabel adfærd.

Alle tilfælde af vold mod personalet registreres og behandles sammen med ledelsen. Målet er at finde en pædagogisk måde at forbygge lignende situationer.

Hvert år udarbejdes en såkaldt risikovurdering for alle børn. Målet er at finde en pædagogisk måde at forebygge evt. uacceptabel adfærd.

Forældre bliver altid orienteret samme dag, hvis deres barn har udvist uacceptabel adfærd.Feedback

Sidst opdateret

24.11.2021

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen